Supervision

Jeg tilbyder Supervision i et systemisk og narrativt perspektiv til den samlede personalegruppe såvel som individuelt.


SUPERVISION

Supervision  henvender sig til psykologer, terapeuter, lærere og pædagoger på institutioner, uddannelser og i den sociale sundhedssektor

Supervision kan kort beskrives som værende katalysator for det:

  • at skabe et fagligt forum for refleksion, der afklarer tvivl og dilemmaer.
  • at få øje på nye perspektiver og handlemuligheder.
  • er at genfinde engagementet i en ellers fastlåst faglig problemstilling.

Målet med en supervision er at skabe rum til refleksion og positiv permanent forandring. En supervision afholdes altid med varme og rummeligt fagligt syn.

Jeg løfter i lethed – men skubber kærligt og blidt.

FAGPERSONLIG SUPERVISION OG UNDERVISNING

Det faglige refleksionsrum er et læringsrum, der henvender sig til uddannede psykoterapeuter eller terapeuter, der ønsker at holde sig knivskarp ved at fokusere på teori og praksis på højeste niveau. Platformen er et ressourcefokuseret læringsrum med fagpersonlig supervision og undervisning.
Det faglige refleksionsrum sætter rammen for meta-analyser, individuel supervision, undervisning og faglig refleksion på højeste niveau i en kombineret form.

Meta-analyser afdækker forholdene mellem:
– Klientens og dennes opvækst.
– Klientens og dennes nuværende relationer.
– Samspilsmønstrene mellem dig og klienten afdækkes.
– Tværfaglige samspil.
Det personfaglige fokus handler om dig, og hvordan du kan udvide og løfte dig og din faglighed.

I Det faglige refleksionsrum kan du forvente:

At modtage individuel supervision, der altid tager udgangspunkt i dit behov i relation til dine klienter. Der laves en psykologisk meta-analyse af din klients udfordringer, der sammen med dit behov bliver supervisionens afsæt. En kombination af faglig refleksion og undervisning danner en rød tråd og er medskaber til, at du finder nye handlemuligheder og får konkrete forandringsskabende metoder.
Der arbejdes ud fra integrative retninger med afsæt i de systemisk narrative retninger.

Hvordan:
Videooptagelse af terapisessioner. Du modtager efterfølgende meta-analyse, supervision og undervisning på terapisessionen via Skype eller personlig fremmøde.
Direkte supervision. Du medbringer klient og laver en terapisession og modtager efterfølgende meta-analyse, supervision og undervisning.
Case supervision. Du modtager supervision og undervisning via Skype eller personlig fremmøde.

Hvorfor:
Det er naturligt at møde situationer, hvor det er vanskeligt at overskue, hvad der egentlig sker i samspillet mellem dig og dine klinter. Man kan blive rådvild med hensyn til, hvad man skal gøre, og det kan derfor være afgørende at modtage supervision, så man er bedre klædt på til at hjælpe klienten bedst muligt.
Bliv en del af Det faglige refleksionsrum og hold dig skarp på teori og praksis i arbejdet med dine klienter. Vis dine klienter og samarbejdspartnere at du løbende modtager sparring på højeste niveau for at sikrer dem den bedst praksis.

Når du bruger Det faglige refleksionsrum, kan du få logoet på din hjemmeside.
Med logoet viser du dine klienter, at du løbende modtager supervision og undervisning hos Det faglige refleksionsrum.
I Det faglige refleksionsrum arbejder jeg ud fra evidensbaseret praksis og anvender efter hver session Feedback Informed Treatment (FIT).
At arbejde med evidensbaseret praksis betyder, at den individuelle indsats tilrettelægges på baggrund af den bedste forskning, den kliniske erfaring, dine værdier og præferencer og at 

Natalia N. Bach - 8000 Aarhus C - Tlf. 60 15 11 78 - CVR 29256527 - email: psykoterapeut@natalia.dk